Termografi

Finn Skarpenes AS - termografiTermografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografi brukes i undersøkelser av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

For at kameraet skal regne den infrarøde strålingen om til temperaturer må vi blant annet vite hvilke overflate vi ser på og hvilke temperaturer som er rundt oss. Temperaturer og temperaturmønstre må tolkes/vurderes utfra disse verdiene.

Vi har lang erfaring med bruk av termografi. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om termografi, og hvordan det eventuelt kan hjelpe for å kartlegge eventuelle feil eller mangler i din bolig.