Taksering

Finn Skarpenes AS - takseringBolig

Vi vurderer verdi- og lånetakst av:

  • boligeiendommer
  • selveiende leiligheter
  • borettslagsleiligheter
  • hytter og tomter

Taksten oppgir også teknisk verdi av eiendommen/ boligen.
Denne takseringstypen er den vanligste form for taksering og brukes ofte i forbindelse med finansiering/ belåning, salg og ved overdragelse ved arv, skilsmisse/samlivsbrudd, etc.

Næring

Næringseiendommer takseres som regel med utgangspunkt i den kapitalen eiendommen kan generere.
Ved takst av større næringseiendommer er det vanlig å bruke to takstmenn. Vi kan bistå med taksering av næringseiendommer

Skade

Vi takserer skader/ feil/ mangler i forbindelse med tvister. Taksten er en rapport som beskriver skade og forslag til reperasjon i tillegg til at den gir et omtrentlig kostnadsoverslag.