Skjønn

Skjønn eller skjønnsrapport er en takseringsform hvor dokumentasjonen kartlegges for eksempel etter skadeverdiene. Denne rapporten utføres gjerne i forbindelse med forsikringssaker der hver av partene (forsikringsselskapet og forsikrede) oppnevner hver sin skjønnsmann. Begge parter kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Andre former for skjønn er for eksempel veiskjønn, der for eksempel verdien av en rettighet kan vurderes utfra den geografiske beliggenheten.

Ta kontakt med oss dersom du trenger bistand ved takst basert på skjønn.