Konsulenttjenester

Finn Skarpenes AS - konsulenttjenesterVi påtar oss ulike konsulenttjenester som skissert nedenfor:

  • Overtakelse av bolig.
  • Ferdigbefaring/ 1-årsbefaring.
  • Byggeteknisk rådgiving.
  • Tvistesaker, boligens tilstand og eventuelle skjulte skader (feil og mangler).
  • Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet

Disse tvistesaker havner ofte i rettsapparatet, noe som kan bli svært kostbart.
I forbindelse med slike saker er det nødvendig at hver av partene har en sakkyndig representant i tillegg til advokat.

Vi har lang erfaring innen nevnte konsulenttjenester, og vil bistå deg på en profesjonell måte i gjennom hele prosessen.